Szent István Egyetem
2016.02.14. vasárnap 
ÚJ SZAK
Munkatársak
Oktatott tantárgyak
Szakkönyvek, kéziratok
Publikációk
Diplomatémák
Kapcsolatok
Kutatás
Neptun
Intranet
Letölthető dokumentumok


Ha nem megy a Flash...
  Oktatott tantárgyak >> Statisztika II. (SGTGS016N) - BA
 
    Untitled Document A tantárgy oktatói: Dr. Vinogradov Szergej, Tóthné Dr. Lőkös Klára, Dr. Járási Éva Zsuzsanna, Bedéné dr. Szőke Éva, Kapuszta Ágnes

Statisztika II.
(
Tantárgyi tematika)

1. A tantárgy adatai:

1.1. A tantárgy neve: Statisztika II.                                                     

1.2. A tantárgy felelőse/előadója: Tóthné Dr. Lőkös Klára egyetemi docens, PhD

A tantárgy gyakorlatvezetői:  Járási Éva, egytemi tanársegéd,

                                          Gabrielné Tőzsér Györgyi, egyetemi adjunktus,

                                          Bedéné Szőke Éva, egyetemi tanársegéd

1.3. Az oktató tanszék/intézet: Gazdaságelemzési Módszertani Intézet

1.4. A tantárgy mely szak/szakokon, és szakirányon kerül oktatásra:

Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, valamint
Emberi erőforrások (BA) alapszakok

1.5. A mintatanterv szerint a tantárgy

- helye: 3. félév

- kreditértéke: 5 kr

- óraszáma: 1 óra/hét előadás,  2 óra/hét gyakorlat

1.6. Kötelező előtanulmányi követelmény(ek): Statisztika I.

1.7. A tantárgy számonkérési formája: vizsga/gyakorlati jegy/aláírás

2. A tantárgy rövid ismertetése:

A félév három témakört tartalmaz. Foglalkozik (1) különböző ismérvek közötti kapcsolatok típusaival (asszociáció, vegyes kapcsolat, regressziós kapcsolat). Kitér a különböző típusú kapcsolatok jellemzésére szolgáló paraméterek számítására és megbízhatóságának vizsgálatára. Ezt követi  az (2) idősoros adatok elemzési eszközeinek (Ábrázolás, dinamikus viszonyszámok, átlagos változási ütem, mozgóátlagok, analitikus trend számítás) áttekintése, végül (3) az utolsó nagy témakör a különböző típusú indexek számítása és értelmezése (Összetett intenzitási viszonyszámok, a főátlagok különbségeinek felbontása összetevőire, az átlagos színvonalváltozás elemzése. Érték típusú adatok összehasonlítása, értelmezése és számítási módjai.). Ezek az ismeretek már komolyabb gazdasági elemzések elvégzését teszik lehetővé. A második félév írásbeli vizsgával zárul.

3. A tantárgy célja(i):

A tantárgy célja közvetlen a gyakorlatban is alkalmazható módszertani eljárások begyakoroltatása. A hangsúly nem az elméleti háttérre, hanem a gyakorlati alkalmazhatóságra kerül. Ennek megfelelően több esettanulmányt nézünk át közösen a széleskörű elemzési lehetőségek és azok gyakorlatban hasznosítható információ tartalmának bemutatása érdekében. A cél, hogy a hallgató képessé váljon önállóan a különböző típusú elemzési problémák felismerésre és annak megoldásához szükséges módszer megválasztására, majd az eredmények értelmezésére. Ezek a kézségek segítik a különböző szaktárgyakban használt módszerek jobb megértését és az ismeretanyagok komplex alkalmazását.

4. A tantárgy részletes (heti bontású) ismertetése:

Előadások és gyakorlatok:

1. hét:    EA.: Félév tematikájának ismertetése,Asszociációs kapcsolatok.    
Gy.: Kereszt-táblák elemzése

2. hét:    EA.: Lineáris regresszió és korreláció.       
Gy.
: Lineáris regresszió és korreláció.

3. hét:    EA.: A nemlineáris kapcsolatok típusa.       
Gy.
: Gyakorló feladatok Excel alkalmazásával.

4. hét:    EA.: Exponenciális regresszió.                   
Gy.
: Feladatok exponenciális kapcsolatokra.

5. hét:    EA.: Hatványkitevős regresszió.                 
Gy.
: Feladatok hatványkitevős kapcsolatokra.

6. hét:    EA.: A regresszió-analízishez kapcsolódó statisztikai próbák.   
Gy.
: Összefoglaló, a félév anyagát átfogó vegyes feladatok megoldása.

7. hét:    EA.: A félévi anyagból zárthelyi dolgozat írása.       
Gy.
: Első gyakorlati Zh.

8. hét:   EA.: Összetett intenzitási viszonyszámok (főátlagok) különbségeinek felbontása összetevőire.           
Az első rész anyagából készített önálló feladat beadási határideje

Gy.
: Példa a főátlagok különbségeinek felbontására. Részátlagok és az összetétel különbözőségének hatása.

9. hét:   EA.: Indexszámítás standardizálással. Főátlag, részátlag, összetétel index mint az átlagos színvonalváltozás elemzésének eszköze.
Gy.: Gyakorló feladatok a főátlag, részátlag, összetétel index számítására és alkalmazására.

10. hét:  EA.: Érték típusú adatok összehasonlítása, aggregált adatokból számított indexek.
Gy.: Gyakorló feladatok az értéken alapuló indexek számítására. Index számítás aggregált formában.

11. hét:  EA.: Érték-, ár-, volumen index értelmezése és számítási módjai.
Gy.: Az indexek meghatározása különböző típusú átlag számítással.

12. hét:  EA.: Összefüggések az index számításban Indexszámok gyakorlati alkalmazása.
Gy.: Vegyes gyakorló feladatok az index számítás témaköréből.

13. hét:  EA.: Idősoros adatok egyszerű elemzési eszközei (Ábrázolás, dinamikus viszonyszámok, átlagos változási ütem, mozgóátlagok).
Gy.: Idősoros adatok komplex elemzésére. (egyéni prezentáció otthoni felkészüléssel, vagy gyakorlaton kapott adatok kiscsoportos kiértékelése az órán).

14. hét:  EA.: II. zárthelyi dolgozat írása .
Gy.: Második gyakorlati Zh-írás.


5. A tantárgy oktatásához használandó tananyag (tankönyvek, jegy­zetek, esettanulmányok)

Kötelező tananyag:

Szűcs I. (szerk.): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest, 2002

Előadások és gyakorlatok anyagai

Ajánlott irodalom:

  1. Hunyadi L., Mundruczó Gy., Vita L.: Statisztika. Aula K., Bp., 1996
  2. Kerékgyártó Gy.-né –Mundruczó Gy: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben BKE Aula Kiadó
  3. Keresztély-Sugár-Szarvas: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladatgyűjtemény. Nemzeti Tk., 2005.
  4. Korpás Attiláné (szerk.): Általános statisztika II.. Nemzeti Tankönyvkiadó., Bp., 1997
  5. Molnár M-né-Tóth M-né: Általános statisztika példatár II. Nemzeti KK., Bp., 2001.
  6. Meszéna György-Ziermann Margit :Valószínűség és Matematikai statisztika Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
  7. Tóthné Lőkös Klára (2004): Statisztika alapjai. Egyetemi Jegyzet, SZIE, Gödöllő,115 p.

6. A félévi munka értékelése:

A félév elfogadásának feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel (kiadott feladatok sikeres megoldása), az önálló elemző dolgozat határidőre történő beadása valamint az elméleti és két gyakorlati zh megírása. Az elméleti Zh (50 pont), az önálló beadandó feladat (10 pont) és a két gyakorlati Zh (20+20 pont) megírásával szerzett pontszámok alapján 5 fokozatú érdemjegy megajánlása. A megajánlott jegy szóban javítható egy jeggyel, illetve a vizsgaidőszakban írásbeli vizsga tehető a megajánlott jegy el nem fogadása esetén.

Pontszám:        Érdemjegy

   50 alatt          Elégtelen

  50 -  64         Elégséges

  65 -  75           Közepes

  76 -  86             

  87 - 100           Jeles

 
 
 
Utolsó módosítás dátuma: 2009.01.28. Webmester  
 
   Névnapok, ünnepek: Bálint, Valentin
webáruház készítés, szoftverfejlesztés